RAH Fiberbredbånd - din lokale leverandør af en lynhurtig og stabil internetforbindelse

RAH Fiberbredbånd er baseret på et samarbejde mellem det lokale energiselskab RAH, fiberselskabet Thy-Mors Fibernet samt Norlys med det formål at levere fiberbredbånd til Vestjylland, hvor det forretningsmæssigt giver mening.

Kombinationen af de enkelte virksomheders kompetencer i det nye selskab er ideel til formålet. RAH kommer med lokal forankring. Norlys har stor erfaring med at etablere og tilbyde fiberbredbånd med høj driftsstabilitet samt at drive et fibernet kommercielt. Thy-Mors Fibernet har erfaring med at drive og udvikle et fiberselskab i området.

Kort over RAH Fiberbredbånds dækningsområde

Kortudsnit RAH Fiberbredbånd

Bemærk at dækningskortet er vejledende.

Udrulninger og åbning af fibernettet har præget 2020

Siden 2016 har RAH Fiberbredbånd etableret fibernet i store dele af RAH’s forsyningsområde i Vestjylland. Siden da har rigtig mange vestjyder fået lynhurtigt og stabilt fiberbredbånd, telefoni og TV-pakker. I 2020 er arbejdet med forberedelse af åbning af fibernettet startet. Vi forventer at dette arbejde i 2. halvår 2021 giver mulighed for, at et væsentligt større antal tjenesteudbydere kan tilbyde andelshaverne flere alternative valgmuligheder for internet, telefoni og tv-pakker via RAH Fiberbredbånd.

RAH Fiberbredbånd er baseret på et samarbejde mellem det lokale energiselskab RAH, fiberselskabet Thy-Mors Energi Fibernet samt Norlys med det formål at levere fiberbredbånd til Vestjylland, hvor det forretningsmæssigt giver mening.

I 2020 har der været fokus på flere fronter. RAH Fiberbredbånd har fortsat fokus på at sælge, levere og servicere bredbåndsforbindelser til alle de kunder, som er interesseret i en hurtig og stabil internetforbindels. Den interesse er ikke blevet mindre i et år, hvor Corona-pandemien har skabt øget hjemmearbejde og hjemmeundervisning og dermed fokus på vigtigheden af en hurtig og stabil forbindelse. RAH Fiberbredbånd har i løbet af 2020 nået en milepæl om at levere til mere end 11.000 kunder - blandt andet via fortsat udrulning, men også gennem øget salg på det eksisterende fibernet.

I 2020 har der også været fokus på fortsat fiberudrulning til de fem større landområder, som RAH Fiberbredbånd fik tilskud til at udrulle fiber i via Energistyrelsens bredbåndspulje i 2019. Vi har gravet ca. 180 km fiber ned til disse områder og indtil videre forsynet lige i underkanten af 500 husstande med fibernet. Desuden har RAH Fiberbredbånd startet udrulningen af fibernet til det nye feriecenter Lalandia Søndervig, hvor fiber til de første sommerhuse blev leveret allerede i slutningen af 2020, og hele området forventes fuldt udrullet i løbet af 2021.

RAH Fiberbredbånd fik i december 2020 tildelt 9 områder, som støttes med 20 millioner via Energistyrelsens bredbåndspulje, hvor udrulningen af mere end 400 kilometer fiber udføres i 2021. Det drejer sig om områder fordelt i næsten hele forsyningsområdet (de grønne områder i ovenstående kort).

Derudover starter vi udrulningen af fibernettet til de resterende ca. 2.000 adresser i Ringkøbing by, som ikke tidligere har været inkluderet i vores udrulning, ligesom vi færdiggør fiberforsyningen til alle fritidshusene i det nye feriecenter Lalandia Søndervig.

Kort over planlagt fiberudrulning i 2021

RAH Fiberbredbånd overgår til et rent netejer-selskab

I forbindelse med strategien om at åbne fibernettet for andre tjenesteudbydere har RAH Fiberbredbånd i november 2020 solgt kundeforholdene til Norlys Digital / Stofa A/S, som i forvejen varetog salg og kundeservice. I samme forbindelse besluttede selskabet at følge Norlys og dermed at gå ud af WAOO- samarbejdet. Således er ca. 11.000 kunder overgået fra Waoo til Stofa som indholdsleverandør, og det vil dermed være Stofa, der fremover håndterer kundeforholdet.

Det åbne net giver større konkurrence og øget valgfrihed til glæde for kunder og andelshavere

Som sagt indledningsvist, har et væsentligt indsatsområde i 2020 været at begynde den tekniske og aftalemæssige forberedelse af åbningen af fibernettet for andre tjenesteudbydere. Således vil åbningen af fibernettet blive en realitet i løbet af 2. halvår 2021. I løbet af 2021 kan andelshaverne se frem til frit valg mellem flere serviceudbydere inden for internet, tv og telefoni. Det skal give adgang til hurtigt internet, og dermed gøre det nemmere for familierne at surfe på nettet, ligesom det vil blive lettere for virksomheder at sende og få oplysninger i det daglige arbejde - en udvikling der favner den digitalisering, der præger både vores fritids- og arbejdsliv.

Fælles branchestandard til åbning af fibernettet

Det uafhængige selskab OpenNet står bag udviklingen af en fælles standardiseret brancheplatform, som får systemerne til at spille sammen og fungerer som bindeled mellem RAH Fiberbredbånd og de tjenesteudbydere, som ønsker at tilbyde produkter på RAH’s fibernet. RAH Fiberbredbånd indgik en aftale med OpenNet i november 2020, og dermed er RAH Fiberbredbånd en del af den nyeste udvikling på telemarkedet, hvor de danske fibernet åbnes for flere tjenesteudbydere.