Sommerhus 03

Sådan får du installeret en fiberforbindelse

Det er en nem proces at få installeret en fiberforbindelse fra RAH Fiberbredbånd. Her kan du læse mere om, hvordan det foregår, hvad du som kunde skal gøre i processen og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.

Det er Norlys - en af de tre ejere af RAH Fiberbredbånd - der står for arbejdet med at udrulle og installere fiberbredbånd her i lokalområdet - naturligvis i tæt samarbejde med lokale entreprenører.

Har du spørgsmål?

Hjælp til dit internetprodukt?

Hvis du fx mangler svar på, hvad der er inkluderet i dit produkt, hvor hurtig din internet-hastighed er, hvad dit abonnement koster eller forløbet efter, entreprenøren har gravet et fiberrør ind til din bygning, så er det din indholdsudbyder, du skal kontakte. Find din indholdsudbyder her.

Spørgsmål til fiberindgravningen?

Har du spørgsmål til, hvornår og hvordan entreprenøren graver?
Så er det entreprenøren, du skal kontakte. Du kontakter entreprenøren via den mail eller det telefonnummer, han har kontaktet dig på tidligere.

Fiberens vej til dig

I videoen kan du se, hvordan etableringen af fiber udføres.

Det er faktisk meget nemmere, end du nok tror.

Læs også mere om processen herunder: 

Trin 1: Markér, hvor fiberkablet skal føres ind

Det første, der skal gøres, når der skal lægges fiber ind, er, at det skal markeres, hvor på husets facade den udvendige fiberboks skal placeres. Se et billede af den udvendige boks nederst på denne side.

Sæt f.eks. et kryds med kridt eller tape, så entreprenøren ikke er i tvivl om, hvor fiberboksen skal placeres. Det er vigtigt, at markeringen vender ud mod den vej, bygningen ligger på. Sættes markeringen på en anden facade, end den ud mod vejen, opkræver indholdsudbyderen muligvis en merbetaling for ekstra graveomkostninger.

OBS: Det er muligt at fravælge den udvendige fiberboks efter aftale med vores tekniker. Dog anbefaler vi, at den udvendige fiberboks monteres, så vi nemt og hurtigt kan hjælpe dig, hvis der f.eks. er fejl på fiberen eller fiberrøret under installation eller fiberen overgraves og dermed skal udskiftes. Hvis du har en udvendig fiberboks, behøver du hverken en ny teknikertid eller at være til stede på adressen, når vi ordner det. Ønsker du en anden placering af den indvendige fiberboks, kan den udvendige fiberboks ikke fravælges.

Den indvendige fiberboks, som du også kan se nederst på denne side, placerer vi ligeledes ved krydset - blot på den anden side af muren. Vi placerer den indvendige boks inden for 1 meter fra indføringspunktet.

VIGTIGT!
Husk at sende et billede af markeringen på din boligs facade til den mailadresse, du har fået oplyst af entreprenøren. I mailens emnefelt skal du skrive din adresse. Hvis du ikke har lavet en markering, kan vi ikke udføre arbejdet.

Trin3@4X

Trin 2: Entreprenøren etablerer tomrør til adressen fra vej eller skel

Når du har markeret, hvor på huset fiberen skal ind - og sendt et billede til entreprenøren - er det tid til at få etableret et tomrør ind til huset. 

Entreprenøren graver en smal rende fra vejen/skellet til din markering. Herefter lægges tomrøret, hvorigennem fiberkablet kommer ind i huset, i jorden, hullet dækkes til og der bliver ryddet pænt op. Nogle gange skyder entreprenøren tomrøret ind under jorden.

Du behøver ikke at være til stede på adressen, når arbejdet udføres.

Trin4 B[4]

Trin 3: Fiberen blæses ind

Når røret er på plads, blæses selve fiberkablet ind i tomrøret. Du behøver heller ikke at være på adressen, når vi gør det.

Når fiberen er blæst ind, kan vi opsætte den udvendige fiberboks og installere den indvendige fiberboks.

Trin4 C[4]

Trin 4: Teknikeren sætter boksen op

Når du har valgt den indholdsudbyder, du ønsker, og du har bestilt et abonnement, får du et installationstidspunkt.

Den dag, installationen skal foregå, får du besøg af en tekniker fra Norlys, uanset hvilken indholdsudbyder du har valgt. Du skal være på adressen denne dag, da vi skal ind i huset.

Teknikeren opsætter først den udvendige fiberboks og herefter den indvendige fiberboks på modsatte side af muren.

Husk, det er muligt at fravælge den udvendige fiberboks efter aftale med vores tekniker. Vi anbefaler dog, at du vælger den. Ønsker du en anden placering af den indvendige fiberboks, kan den udvendige fiberboks ikke fravælges.

Trin5@4X

Trin 5: Tilslut udstyret fra indholdsudbyderen

Efter installationen er du nu klar til at tilslutte udstyret fra din indholdsudbyder. Du skal selv tilslutte routeren og eventuelt andet udstyr. Du modtager en installationsvejledning fra udbyderen.

Hvis du fortsat har spørgsmål til tilslutningen af udstyr, skal du kontakte din indholdsudbyder.

Trin6@4X

Den udvendige fiberboks

Du kan få den udvendige fiberboks i grå eller sort. Vi opsætter en boks i den farve, der passer bedst til din bygning.

Boksen har følgende mål:

Højde: 17 cm. Bredde: 13 cm. Dybde: 3 cm.

Udvendig Boks

Den indvendige fiberboks

Det er vigtigt, du er opmærksom på placeringen af din markering. Den indvendige fiberboks placeres nemlig som nævnt ved markeringen på din facade - blot på den indvendige side og inden for 1 meter fra indføringspunktet.

Mod merbetaling er det muligt at placere fiberboksen et andet sted, dog maksimalt 20 meter fra indføringspunktet. Kontakt din indholdsudbyder for nærmere information.

Endvidere skal følgende krav opfyldes:

  • Boksen skal være placeret i stueplan i et tørt og frostfrit rum.
  • Der skal være en stikkontakt inden for en radius af 1,5 meter fra den indvendige fiberboks.

Boksen har følgende mål:

Højde: 15 cm. Bredde: 20 cm. Dybde: 5 cm.

Husk at beregne 15 cm. friplads under boksen, hvor kablerne skal tilsluttes.

Fiberboks

Brug af eksisterende tomrør

Har du allerede gravet et brugbart tomrør fra eksempelvis teknikrum til skel, kan vi muligvis bruge røret.

Det kræver, at tomrøret er ubrudt samt at det er udleveret af Norlys eller at der problemfrit kan trækkes et Norlys-rør igennem.

Er der tale om et tomrør, der ender lige uden for soklen, sætter vi en udvendig fiberboks på facaden af bygningen. 

Dette skal være opfyldt for at eksisterende rør kan benyttes:

  • Der skal være under 40 meter fra den indvendige fiberboks til skel.
  • Du skal lave tydelig markering af, hvor det eksisterende tomrør findes i skel og du skal være til stede på adressen på installationsdagen.

VIGTIGT!
Vil du benytte et eksisterende tomrør, skal dette aftales nærmere med den entreprenør, der har kontaktet dig i forbindelse med etableringen af fiber.

Fiber Nedgravning 17

Få svar på dine spørgsmål om installation

Det er teknikere fra Norlys, som kommer og installerer fiberkablet. Det er RAH Fiberbredbånd, der ejer fiberforbindelsen i jorden, og der er lavet en aftale med Norlys om at stå for installationen.

Det er vigtigt, at der en person over 18 år hjemme under teknikerbesøget. Kan du ikke selv være hjemme, kan du eventuelt bede en nabo være der under besøget.

Hjælp gerne teknikeren ved at sørge for, at møbler og lignende ikke står i vejen for det udstyr, som teknikeren skal kigge på.

Vær opmærksom på, at hvis teknikeren går forgæves til din adresse, så vil du blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel.

Ja, det er der. Bor du i hus, skal du tage stilling til, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at vi opsætter den udvendige fiberboks.

Det skal være et tilgængeligt sted på facaden ud mod den vej, hvor du bor. Vi sørger for at skyde røret ind under jorden, og er det nødvendigt at grave en rende for at kunne få rørføringen på plads, så rydder vi pænt op efter os selv igen.

Hvis du bor i en lejlighed, skal vi se på ejendommen sammen med dig og/eller din udlejer, inden vi kan gå i gang.

Du kan kontakte kundeservice hos RAH Fiberbredbånd på 7518 8018. De kan fortælle, om der er fiberbredbånd på vej i dit område.